Alles over de Utrechtse buurt Hoogstraat en omgeving


Buurtcomité Hoogstraat en omgeving is een officiële stichting die de Utrechtse buurt Hoogstraat en omgeving vertegenwoordigt. De doelstelling van ons buurtcomité is om bij te dragen aan het woonplezier, goede onderhoud en activiteiten in onze buurt. En natuurlijk het goede contact en interactie tussen de bewoners.

Hiervoor organiseert en ondersteunt het buurtcomité de volgende activiteiten:

 • Beheergroep. Dit is een overleg van buurtbewoners en professionals waarin in een informele sfeer gesproken wordt over het verbeteren van onze buurt. Het buurtcomité organiseert dit vier keer per jaar. De toezeggingen die in de beheergroep zijn gedaan kunt u terugvinden onder het kopje ‘Toezeggingen’.
 • Opkomen voor de belangen van de buurtbewoners bij de gemeente.
 • Wijkblad De Ster. Het buurtcomité geeft vier keer per jaar het wijkblad De Ster uit, en bezorgt deze bij alle huishoudens in de Hoogstraatbuurt. In De Ster wordt de beheergroep aangekondigd en informeren we de buurtbewoners over ander nieuws dat relevant is voor onze buurt.
 • Facebookgroep Hoogstraat BC. Hierop worden relevante nieuwsberichten geplaatst en kunnen leden zelf ook berichten delen (na goedkeuring van beheerder).
 • Website bc-hoogstraat.nl. Hierop plaatsen we:
  • Nieuwsberichten door het buurtcomité
  • Berichten van gasten (na goedkeuring van het buurtcomité)
  • Buurtmarktplaats: faciliteren dat de bewoners elkaar helpen en producten aan elkaar kunnen aanbieden
  • Toezeggingenlijsten en wijkblad De Ster

Heb je vragen aan het buurtcomité of wil ook jij je met ons inzetten voor onze buurt, dan horen we dat graag. Wij zijn te bereiken via het emailadres: bc-hoogstraat@ziggo.nl.

Ontstaan van het buurtcomité Hoogstraat en omgeving

Het zal aan het einde van de jaren ’80 geweest zijn dat de bewoners van het buurtje bij de Rodebrug hun ontevredenheid over de activiteiten van het buurtwelzijnswerk kenbaar maakten. Ze bezetten buurthuis Stella Maris en zetten de mensen van het welzijnswerk eruit. Zo ging dat!

Gaandeweg vormden de bezetters een Accommodatieraad. Ze haalden daar actieve buurtgenoten bij. Deze groep stond garant voor buurthuisactiviteiten die wél in de smaak vielen. De gemeente Utrecht begon in die tijd beleid te ontwikkelen dat we nu burgerparticipatie zouden noemen: er werd gezocht naar een groep die aanspreekpunt voor de wijk zou kunnen zijn. Zo ontstond het buurtcomité in 1989.

Andere activiteiten in onze buurt

Naast het Buurtcomité is ook nog de Buurtvereniging Hoogelanden actief. Die organiseren elk jaar een buurtfeest. Dat doen ze al meer dan 90 jaar!

Onze buurt heeft een eigen buurthuis: Stella Maris. Het is tegenwoordig op de Jagerskade 4 gevestigd. Het bestuur is een stichting en bestaat uit vrijwilligers. Ook de activiteiten van Stella Maris worden door vrijwilligers georganiseerd.

Als er iets te melden is mogen Buurtvereniging Hoogelanden en Buurthuis Stella Maris dit via onze site doen. Het gaat immers over onze buurt.

Activiteiten buurtcomité

Als Stichting Buurtcomité Hoogstraat e.o. maken wij ons druk over alles wat onze buurt aangaat. En dat kan écht...

Lees meer

Marktplaats

Alles van en voor de buurt om bij voorbeeld te ruilen...

Lees meer

Wijkkrant de Ster

In onze eigen wijkkrant kom je van alles te weten over deze mooie buurt...

Lees meer

Gastenboek

Graag verwelkomen we gasten van buiten onze mooie buurt.

Lees meer

Foto's van de buurt


Nieuws van het buurtcomité


Nieuws van de bewoners