Over het buurtcomité

Wat doen wij?

Als Stichting Buurtcomité Hoogstraat e.o. maken wij ons druk over alles wat onze buurt aangaat. En dat kan écht over van alles gaan zoals de openbare ruimte en alles wat je daarin kunt tegenkomen:

 • Het straatwerk
 • De verlichting
 • Het straatmeubilair
 • Het groen
 • De speelruimten
 • Het verkeer
 • Het openbaar vervoer

Voor wie doen wij dit?

Voor alle bewoners van de buurt Hoogstraat e.o. willen we:

 • Onze leefomgeving verbeteren
 • Onze veiligheid op straat op peil houden
 • Iedereen goed informeren via onze wijkkrant "De Ster"
 • Iedereen als het nodig is met spoed informeren met ons snelschrift "Flitz"

Met wie doen we dat?

Om dingen zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen, hebben we een "netwerk" aan contacten, bijvoorbeeld met:

 • De gemeente Utrecht, Wijkservicecentrum Noordwest
 • Woningcorporatie Mitros
 • De wijkagent
 • Opbouwwerker van Portes
 • De politiek

Wat doen we niet?

Het buurtcomité is natuurlijk niet 'het loopjongetje van de buurt.' Het buurtcomité is niet overal voor.

 • Als er bijvoorbeeld een stoeptegel voor uw deur scheef ligt en er kunnen mensen over vallen. Dan kunt u makkelijk zelf even de gemeente bellen!
  Telefoonnummer: 030 286 0000
 • Als u ziet dat een lantaarnpaal niet brandt. Noteer het nummer op de paal en bel de gemeente!
  Telefoonnummer: 030 286 0000
 • Als u (in uw huurwoning) overlast hebt van uw buren, moet u zelf contact opnemen met Mitros. En in een erger geval met de politie!
 • Als u vindt dat de verkeersregels niet worden nageleefd en u heeft daar hinder van, belt u de politie of de gemeente!

Wat te doen bij problemen?

Lukt er niets, neemt u dan contact op met het buurtcomité. Als het kan, helpen we u op weg.

Wat doen we wel?

Vier keer per jaar organiseren we een beheergroepvergadering waar iedereen uit de wijk welkom is. Dat is dan ook dé gelegenheid om echt alles wat in de wijk speelt te bespreken. Wij doen ons best het iedereen naar de zin te maken, maar kunnen geen ijzer met handen breken. De kroon op ons werk is als u belangstelling voor toont zodat wij het gevoel krijgen dat we voor u aan de slag zijn. De beheergroepvergaderiningen voor 2019 zijn inmiddels bekend.

 • maandag  11 maart
 • maandag  17 juni
 • maandag  23 september
 • maandag  25 november

Aanvang:19.30 uur, in buurthuis Stella Maris

Natuurlijk verwachten wij u daar te treffen!