Vervolg ontwikkeling Vechthuisterrein.

Beste mevrouw, heer,

 

U was misschien aanwezig op de informatieavond voor bewoners in het Vechthuis over de nieuwe ontwikkelingen aan de Jagerskade. Dank daarvoor. We hebben een groot aantal waardevolle opmerkingen en suggesties gekregen om het plan verder uit te werken. Zie hier voor afbeeldingen.

Belangrijke aandachtspunten die u hebt ingebracht en die wij verder gaan uitwerken zijn:

 

Toegang tot het terrein

U hebt aangegeven de toegang via de Loevenhoutsedijk en de achterliggende parkeerplaats gevaarlijk te vinden. Velen vinden dat geen optie. Dit komt door de onoverzichtelijkheid ter plaatse als men tussen de twee woonblokken rijdt. Ook is aangegeven dat de Loevenhoutsedijk nu al druk en gevaarlijk is.

We nemen dit mee en kijken naar eventuele alternatieven of naar verbetering van toegang via de Loevenhoutsedijk, zoals het plaatsen van verkeersspiegels en het verwijderen van langsparkeren.

 

Horeca

Door diverse buurtbewoners is aangegeven dat men blij is met horeca in de wijk, maar dit moet niet te groot worden en niet tot ’s avonds laat open zijn. Ook de ligging van het terras is van belang in verband met mogelijke hinder.

We kijken kritisch naar de locatie en grootte van het terras. De horeca zal zeker kleinschalig zijn.

 

Woningen

Over het algemeen werd aangegeven dat het ontwerp wat betreft vorm en aantal woningen goed/acceptabel werd gevonden. Enkelen gaven aan de gebouwen toch wat te hoog te vinden. De meeste opmerkingen werden gemaakt over het blok direct achter de woningen van de Loevenhoutsedijk. Dit blok staat toch wel erg dicht op de bestaande woningen en, zeker met het balkon aan die zijde, is er zonder nadere voorzieningen te veel inkijk.

Dit wordt meegenomen in de verdere uitwerking.

 

Groen/park

Meer groen wordt toegejuicht. Er moet wel voor gezorgd worden dat het geen hangplek voor jongeren wordt.

 

Parkeren

Men vraagt zich af of er wel voldoende parkeerplekken komen. Wordt er goed gekeken en gerekend met aantallen die verdwijnen van het huidige parkeerterrein? Die moeten in ieder geval gecompenseerd worden. Hoe wordt het parkeren geregeld voor bezoekers, bezorgers en horeca?

Bij de uitwerking kijken we hier goed naar.

 

Half mei wordt er een tweede informatieavond gepland waarop we laten zien hoe uw opmerkingen voor zover mogelijk zijn verwerkt en wat de uitwerking van de plannen is. Daarna gaat dit project de officiële ruimtelijke procedure in. U kunt dan te zijner tijd bezwaar maken tegen de wijziging/aanpassing van het bestemmingsplan.

 

 

Namens de ontwikkelaar en Dymph Hoffmans (projectleider).

Met vriendelijke groet,

 

Erna Bruynes

assistent projectleider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.utrecht.nl/

 

 

 

 

Gemeente Utrecht

 

 

Ontwikkelorganisatie Ruimte

 

 

Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

Postbus 16200

 

 

3500 CE Utrecht


Gepost door: Jan Verkaik op 2019-04-17 17:35:11