Wijkgesprekken NoordWest in buurthuis Zuilen

Behandeld door

 

Datum


30 april 2018

Doorkiesnummer

14030

Ons kenmerk

20180430

E-mail

stadsgesprekveiligheid@utrecht.nl

Onderwerp

Uitnodiging wijkgesprek ‘Utrecht Veilig, dat doen we samen

Bijlage(n)

Geen

 

Uw kenmerk

 

Verzonden

3 mei 2018

Uw brief van

 

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Utrecht wil graag een tolerante, gastvrije en veilige stad voor iedereen zijn. Daar levert u een belangrijke bijdrage aan. Veiligheid is immers voor een groot deel een kwestie van samenwerking tussen bewoners, professionals en ondernemers en start concreet in onze wijken en buurten. Voor de komende jaren wil de gemeente graag weten wat u ziet als de speerpunten voor veiligheid. Welke veiligheidsonderwerpen gaan spelen en vooral: wat kunnen we er samen aan doen?

 

Ik nodig u van harte uit voor een wijkgesprek daarover op:

 

Dinsdag 19 juni 2018,

van 18:30 tot 20:30 uur.

Buurthuis Zuilen.

 

De opbrengsten van alle wijkgesprekken worden gebruikt in een stadsgesprek. Daar geven we de afspraken over veiligheid tussen de gemeente, de veiligheidspartners, bewoners en ondernemers voor de komende 4 jaar vorm.

 

Meedoen?

U kunt zich aanmelden op www.utrecht.nl/wijkgesprekveiligheid voor het wijkgesprek. Iedere mening telt. Als u de smaak te pakken krijgt, reserveer dan ook alvast de ochtend van zaterdag 30 juni voor het stadsgesprek over veiligheid. Een unieke kans om mee te praten over een veilig Utrecht, en ideeën te horen uit andere buurten en wijken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jan van Zanen,

burgemeester van Utrecht

Gepost door: Jan Verkaik op 2018-05-03 16:50:52