Contact

Buurtcomité Hoogstraat e.o.

Het buurtcomité vergadert ongeveer acht keer per jaar. Tijdens de vergadering gaat het over de stand van zaken in de buurt. Er is altijd aandacht voor actuele zaken en die zijn er genoeg.

We volgen met grote belangstelling de ontwikkeling van het gemeentelijk beleid inzake verkeer, groen en alles wat belangrijk kan zijn voor onze wijk.

Tim Rijksen is penningmeester. Co de Rijk en Jan Verkaik zijn ook lid van het buurtcomité. Jan Verkaik is verantwoordelijk voor de wijkkrant en de website.

U kunt het buurtcomité Hoogstraat e.o. e-mailen: bc-hoogstraat@ziggo.nl, met vragen, opmerkingen of suggesties, maar wij zijn ook erg blij met mailtjes waarin u ons meldt dat u ook wel lid zou willen worden van het bestuur van het buurtcomité!

Beheergroep

Vier keer per jaar organiseert het buurtcomité een beheergroepvergadering in buurthuis Stella Maris (Jagerskade 4). Als buurtbewoner bent u daar hartelijk welkom; u kunt zó binnenlopen en meepraten - dat hoeft u niet van te voren te melden.

Voor uw agenda de data voor 2019

  • maandag 11 maart
  • maandag 17 juni
  • maandag 23 september
  • maandag 25 november

Aanvang/locatie: 19.30 uur in Buurthuis Stella Maris. Jagerskade 4.

Onze wijkagent komt altijd naar de Beheergroepvergadering, evenals de wijkadviseur van Wijkservicecentrum Noordwest (gemeente). Er zijn ook altijd mensen van Mitros aanwezig. Hebt u iets te vragen of te melden? Komt u dan naar de Beheergroepvergadering!

Wijkkrant De Ster

Het buurtcomité brengt viermaal per jaar een wijkkrant uit met leuke berichten over onze buurt. De krant wordt huis-aan-huis bezorgd en verschijnt ook digitaal. Klik hier voor oude nummers. Schrijft u ook iets voor de krant? Mailt u dat dan aan de redactie: sterbc@ziggo.nl

U kunt het ons via e-mail laten weten als u ook redactielid of correspondent wilt worden. Graag zelfs! Want vele handen maken immers licht werk.